Dokazno gradivo

Dokazno gradivo za uveljavljanje pravic naročnikov v sodnih in drugih postopkih zbiramo s pomočjo detektivskih upravičenj, ki nam jih podeljuje Zakon o detektivski dejavnosti.

Detektiv lahko pridobiva informacije z neposredno osebno zaznavo na javnih krajih ali iz javnih krajev, javno dostopnih odprtih in zaprtih prostorov ter krajev in prostorov, ki so vidni z javno dostopnega kraja in prostora. V praksi to pomeni dalj časa trajajoče načrtno opazovanje in sledenje nadzorovani osebi oz. vozilu.

Pri izvajanju osebne zaznave lahko detektiv uporablja tehnična sredstva kot so naprave za slikovno snemanje.

Prav tako lahko pridobiva informacije od oseb (npr. z razgovori) in iz javno dostopnih virov (npr. zemljiška knjiga idr.).

V okviru pisnega pooblastila stranke ima detektiv poleg tega pravico pridobivati podatke iz evidenc, in sicer iz:

  • evidence registriranih vozil (registrsko označbo, podatke o lastnikih in podatke o vozilu);
  • registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva (podatke o osebnem imenu, datumu rojstva, enotni matični številki občana, državljanstvu, času in kraju stalnega in začasnega prebivališča);
  • evidence zavarovancev (podatke o zaposlitvi, delodajalcu, delovnem mestu in prejšnjih zaposlitvah);
  • slovenskega ladijskega registra in registra zrakoplovov (podatke o plovilih in lastnikih).

Dokazno gradivo se pravzaprav po potrebi zbira pri vseh detektivskih primerih. Poleg posebej naštetih je lahko uporabno v primerih groženj, medsosedskih sporov, v raznovrstnih primerih družinsko-pravne problematike kot so družinsko nasilje (zloraba partnerjev, otrok, starostnikov), skrbništvo nad otroci, partnerska nezvestoba, mladoletniška delikvenca ipd.

Pri tem lahko detektivi sodelujemo z vašimi odvetniki, s čimer se vam zagotovi uveljavljanje vaših pravic v čim večji meri.

Detektivi pri svojem delu ne smemo opravljati upravičenj, za katere so z zakonom pooblaščeni policija, sodišča in drugi pravosodni organi. V primeru, da pri izvajanju detektivskega dela zaznamo kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, smo detektivi dolžni podati ovadbo pristojnemu organu.

Za več informacij ali povpraševanje o storitvah nas lahko kontaktirate tudi preko spodnjega obrazca in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

    S klikom na gumb “pošlji” se strinjate s politiko varstva osebnih podatkov. Strežnik bo vaše podatke poslal na naš elektronski naslov. Vaših podatkov ne delimo z drugimi posamezniki in podetji. Potrebujemo pa jih, da vam lahko odgovorimo.