Kodeks poklicne etike

Vsi licencirani detektivi v Republiki Sloveniji smo zavezani k sledenju spodnjega Kodeksa poklicne etike.

Značko svojega poklica priznavam kot simbol družbenega zaupanja, ki ga prejemam od Detektivske zbornice Republike Slovenije v svoje skrbništvo. Varoval ga bom ves čas svoje zvestobe etiki detektivske dejavnosti. Vedno si bom prizadeval, da bi dosegel ta cilj in ideale svojega izbranega poklica in bil častivreden detektiv.

Izjavljam:

 • da bom opravljal vse poklicne dolžnosti detektiva v skladu z najvišjimi moralnimi in etičnimi načeli in nikoli ne bom zavestno naredil česa, s čimer bi lahko omadeževal poklic detektiva in Detektivsko zbornico Republike Slovenije, ki mi je izkazala zaupanje s podelitvijo detektivske licence;
 • da se bom kot detektiv vzdržal podajanja vrednostnih sodb o delu drugih detektivov ali kakršnegakoli ravnanja, ki bi lahko škodilo ugledu drugih detektivov in detektivskih družb;
 • da bom stranko pred podpisom pogodbe seznanil s svojimi možnostmi delovanja in omejitvami pri delovanju in ji pri sklepanju pogodbe ne bom obljubil uspeha, če bom vedel, da je uspeh dvomljiv ali ga sploh ni mogoče doseči;
 • da bom opravljal vse preiskave v mejah naročila, zakonitosti, moralnosti in detektivske poklicne etike;
 • da bom spoštoval ustne dogovore kot da bi bili zapisani;
 • da ne bom strankam svetoval katerikoli protizakoniti ali neetični postopek ali dejanje;
 • da bom spoštoval zasebnost strank, da se ne bom izneveril njihovemu zaupanju in bom varoval njihove skrivnosti, kot bi bile moje lastne;
 • da bodo moja vodila za doseganje uspeha resnica, strokovnost, vestnost in preudarnost;
 • da bom dal stranki vedno poročilo o ugotovitvah (podatkih, informacijah in rezultatih preiskave) o prevzeti zadevi;
 • da bom poročal strankam o vseh dejstvih, ki jih bom odkril, naj bodo ugodna ali ne;
 • da bodo moja poročila poštena, resnična, natančna in kolikor se da popolna;
 • da drugemu detektivu ne bom posredoval podatkov in informacij, če iz narave informacij in podatkov izhaja, da bi posredovanje le-teh lahko škodovalo interesom stranke, s katero sem ali sem bil v poslovnem razmerju.

Za več informacij ali povpraševanje o storitvah nas lahko kontaktirate tudi preko spodnjega obrazca in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

  S klikom na gumb “pošlji” se strinjate s politiko varstva osebnih podatkov. Strežnik bo vaše podatke poslal na naš elektronski naslov. Vaših podatkov ne delimo z drugimi posamezniki in podetji. Potrebujemo pa jih, da vam lahko odgovorimo.