Storitve

Detektiv lahko opravlja dejavnosti na področjih, ki so določena Zakonom o detektivski dejavnosti, in sicer:

 • pridobiva informacije o:
  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
  • dolžnikih in njihovem premoženju;
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
 • vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom;
 • svetuje fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj;
 • načrtuje in izvaja zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij;
 • opravlja upravičenja, ki so mu podeljena z drugimi zakoni.

Za več informacij ali povpraševanje o storitvah nas lahko kontaktirate tudi preko spodnjega obrazca in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

  S klikom na gumb “pošlji” se strinjate s politiko varstva osebnih podatkov. Strežnik bo vaše podatke poslal na naš elektronski naslov. Vaših podatkov ne delimo z drugimi posamezniki in podetji. Potrebujemo pa jih, da vam lahko odgovorimo.